ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สุราษฎร์ธานีจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันนี้ (2 เม.ย.67)  ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ตลอดจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567

โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ซึ่งพิธีการในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ / กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ก่อนจะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมยืนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวัน “อนุรักษ์มรดกไทย”เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมร่วมกันแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ ที่ได้มีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆ.