วัดชัยสถิตย์ (ป่าเสร้าหลวง) ทำกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา รูปแบบ New Normal

วัดชัยสถิตย์ (ป่าเสร้าหลวง) ทำกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา รูปแบบ New Normal

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 พระนคร ปญฺญาวชิโร,ดร. รักษาการเจ้าอาวาสวัดชัยสถิตย์ (ป่าเสร้าหลวง) นำคณะศรัทธาวัดชัยสถิตย์ (ป่าเสร้าหลวง) ประกอบพิธีทำกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา ร่วมฟังธรรมอานิสงส์เข้าวัสสา สวดกัมมัฏฐาน และเจริญจิตภาวนา ส่วนภาคค่ำ ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรแปล สวดบท “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทลายคำโบราณล้านนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รูปแบบ New Normal วัดชัยสถิตย์ (ป่าเสร้าหลวง) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง /ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: