วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศป.บส.ชน. บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในชุมชน

ศป.บส.ชน. บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในชุมชน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พันเอก นพดล ยงพาณิชย์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาพเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ ” ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายกฤษดา ไชยา ป้องกันจังหวัดเชียงราย ,นางสาว.ศิรินุช จันทาพูน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สรวย, นางทิพากร ชีวสกุลยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, พันตำรวจโท ยศพนธ์ รักษาชาติ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย, นาย ชัยธวัช สิทธิสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด และ นางศรานันทร์ มีหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สรวย ซึ่งในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เรี่อง พิษภัยของยาเสพติด, ทำความเข้าใจในกระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดและพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2565 โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย และ สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย

นอกจากนั้น ในกิจกรรม มีส่วนราชการในพื้นที่ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการนำอาหารปรุงสุกจากรถครัวสนาม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 แจกจ่ายในงาน การตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช การแจกพันธ์กล้าไม้ จาก หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อำเภอแม่สรวย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: