รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ มจร. วังน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ มจร. วังน้อย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายศรีมูล แสนเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย ชั้นที่ ๔ “จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย” (จ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๕ ใบประกาศนียบัตรรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ “จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก”(จ.ช.) ในวันบุรพาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มณฑลพิธีด้านหน้าอาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา