ข่าว พะเยา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พะเยาคึกคัก ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านภูเงินโพธิ์ทอง มีแจกเห็ดถอบ

2 มิถุนายน 67 นายฐิติวัชร์ ตันตละ สจ.อบจ.จังหวัดพะเยา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบ้านภูเงิน-โพธิ์ทอง ร่วมจัดประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2567 โดยมี รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และ นายอัครา พหรมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อม สมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประขาชน ผู้นำทัองที่ท้องถิ่น จัดได้ยิ่งใหญ่

สำหรับ งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านภูเงิน -โพธิ์ทอง ชาวบ้านได้ร่วมจัดขบวน รถแห่ บั้งไฟแสน บั้งไฟล้านบั้งไฟเอ้ และมีขบวนช่างฟ้อน กว่า 500 ด้วยการแต่งกาย ชุดอีสานล้านนา ร่วมฟ้อนรำ ในขบวน และยังมีการ แห่ ปลัดขิกและอีเป๋อ ที่เป็นความเชื่อของชาวอีสาน หลังจากนั้นเคลื่อนขบวน เข้ามาหน้า เวทีในงานพิธี

สำหรับบ้านภูเงิน-โพธิ์ทอง เป็นพี่น้องชาวอีสานพลัดถิ่น ที่มาตั้งรกราก ในพื้นที่บ้านภูเงิน และยังเป็นพื้นที่แหล่งอาหารตามฤดูกาลชั้นเลิศ โดยเฉพาะ เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ ซึ่งในช่วงนี้ เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบบ้านภูเงินสร้างรายได้ เข้าสู่ชุมชนบ้านภูเงิน-โพธิ์ทองหลายล้านบาท

หลังจาก การเปิดงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 บ้านภูเงิน-โพธิ์ทอง ทางเจ้าภาพ ได้นำของดีตามฤดูกาล คือเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบที่กำลังออกในช่วงนี้ในพื้นที่บ้านภูเงิน-โพธิ์ทอง มอบให้แก่ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมต. ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมงาน ได้ชิมของดี บ้านภูเงิน-โพธิ์ทองอีกด้วย