ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ปทุมธานี

กู้ภัยเผาโลงศพร้องเรียนผู้บริหาร สมาคมสว่างมงคลธรรมสถาน ปทุมธานี ไม่โปร่งใส

2 มิถุนายน 2567 ที่ ศูนย์กู้ภัยสว่างมงคลธรรมสถาน ปทุมธานี เลขที่ 5/68 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างมงคลธรรมสถาน ปทุมธานี ได้รวมตัวกันเผาโลงศพ ร้องเรียนหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและเกี่ยวข้องให้ตรวจสอบการดำเนินงาน ของ คณะผู้บริหารสมาคมสว่างมงคลธรรมสถาน ปทุมธานี เรื่องความโปร่งใส่ในการปฎิบัติหน้าที่ โดยมีนายปภาวิน วรภัทรสกุล (ชื่อเดิม สุพัทชัย วรภัทรสกุล) ซึ่งมีตำแหน่งเป็น คณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สมสรรค์ อธิเวสส์ ทนายอาสาของสมาคมสว่างมงคลธรรมสถาน ได้ยื่นหนังสือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารงานของสมาคมสว่างมงคลธรรมสถาน ปทุมธานี ให้กับนายณัฐนันทฺ นิ่มนวล ปลัดอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วย พันตำรวจตรีบุญญรัตน์ ภูกิ่งเงิน สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.ธัญบุรี ซึ่งในขณะนี้สมาคมสว่างมงคลธรรมสถาน ปทุมธานี อยู่ระหว่างการก่อสร้างวิหารและการก่อสร้างอื่นๆ แต่ไม่เคยมีการชี้แจงเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน และประจำปี เกี่ยว กับที่ประชุมคณะกรรมการ

ในข้อเรียกร้องนั้น แบ่งออกเป็น 5 ข้อเรียกคือ

1 เรื่องการก่อสร้างวิหาร ขอให้ตรวจสอบว่ามีการก่อสร้างผิดจากแบบในการขออนุญาต และมีการต่อเติมโดยไม่ได้แจ้งแก้ไขแบบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่เข้ามาทำบุญในอนาคต
2 ขอให้ตรวจสอบการรับเงินบริจาค ตรวจสอบบัญชีสมาคม ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
3 ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างทุกชนิดในพื้นที่สมาคมฯ ว่าได้ขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องหรือไม่
4 ขอให้ตรวจสอบการบริหารงาน การประชุมต่างๆ ว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือไม่
และ 5 ขอให้ตรวจสอบมติที่ประชุมคณะกรรมการ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง การก่อสร้าง หรือการเบิกจ่ายเงินของสมาคมฯ ทั้งหมด


ซึ่งนายณัฐนันทฺ นิ่มนวล ปลัดอำเภอธัญบุรี จะ ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ต่อไป.

สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน