ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ อวยพรวันเกิด 90 ปี “พ่อครูสมบูรณ์ กันทะปา”

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ อวยพรวันเกิด 90 ปี “พ่อครูสมบูรณ์ กันทะปา”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ อวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิดพ่อครูสมบูรณ์ กันทะปา อายุวัฒนมงคล 90 ปี ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต/โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เชียงใหม่ ผู้ถวายที่ดินพร้อมเป็นเจ้าภาพสร้างสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอสันทราย ณ บ้านชมบุญ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา