ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 5 รอบ 60 ปี ฉลองตราตั้ง“เจ้าคณะตำบลหนองผึ้ง”

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 5 รอบ 60 ปี ฉลองตราตั้ง“เจ้าคณะตำบลหนองผึ้ง”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 5 รอบ 60 ปี ฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบลหนองผึ้ง มอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล ที่14/2566 เรื่องแต่งตั้งให้ พระครูพุทธไสยาภิรักษ์,ดร.ฉายา อาภสฺสโร นามสกุล ปวงจักร์ทา อายุ 60 พรรษา 39 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,พธ.บ.,Ph.D.วัดพระนอนหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองผึ้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าคณะตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาจิต ณ วัดพระนอนหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา