คณะครูและนักเรียน รร.บ้านม่วงตึ๊ด เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน

คณะครูและนักเรียน รร.บ้านม่วงตึ๊ด เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65 เวลา 09.00 น. พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38/ผอ.โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน มอบหมายให้โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.บ้านม่วงตึ๊ด จำนวน 64 คน ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการฯ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความสามารถด้านมัคคุเทศก์ และมีทักษะการพูดการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะด้านการเกษตร, ด้านปศุสัตว์และด้านประมง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: