“ต่อเนื่อง ไม่หยุดพัก มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ อบต.พิชัย นำถุงยังชีพ กฟผ.แม่เมาะ รุดมอบแก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

“ต่อเนื่อง ไม่หยุดพัก มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ อบต.พิชัย นำถุงยังชีพ กฟผ.แม่เมาะ รุดมอบแก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ,พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32/วิทยากรจิตอาสา 904 คณะนายทหารและชุดปฏิบัติการหมอดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและคณะฯ ลงพื้นที่ บ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อมอบถุงยังชีพ กฟผ.แม่เมาะ และสิ่งของสาธารณูปโภคพร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการหมอดินเท้าเข้าตรวจสุขภาพ แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยากไร้และได้รับผลกระทบการสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ครัวเรือน ดังนี้
1. นาง จันทร์ ใจคำลือ
2. นาย สุคำ ปันทะโชติ
3. นาย สนั่น จันทร์ดี
4. นาย ศรีทน หลงลืม
5. นาง หล้า ศรีไชยวงค์
6. นาย สมเพ็ชร ลับสูงเนิน
โดยพี่น้องประชาชนผู้ได้รับถุงยังชีพ ต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณหน่วยงานทางทหาร องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ที่ได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: