ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 และคณะกรรมการ ได้ตรวจการฝึก เป็น ชุด ตอน หมวด ประจำปี 2565

ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 และคณะกรรมการ ได้ตรวจการฝึก เป็น ชุด ตอน หมวด ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 พันโท วัชรินทร์ ไทรแก้ว ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 และคณะกรรมการ ได้ตรวจการฝึก เป็น ชุด ตอน หมวด ประจำปี 2565 โดยชุดสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กองพันพัฒนาที่ 3 ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลจอมทอง ได้มอบรถเข็นผู้ป่วย (วีลแชร์) ให้กับประชาชนผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวใน ณ เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วย จำนวน 24 ราย โดยผู้ป่วยจะได้นำรถเข็นผู้ป่วย(วีลแชร์) ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และครอบครัวที่มารับมอบรถเข็นผู้ป่วย (วีลแชร์) ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: