อบต.ทาเหนือ อ.แม่ออน อบรมหลักสูตร การทำผลิตภัณท์จากใบไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

อบต.ทาเหนือ อ.แม่ออน อบรมหลักสูตร การทำผลิตภัณท์จากใบไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพแม่บ้านทาเหนือ หลักสูตร การทำผลิตภัณท์จากใบไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ตำบลทาเหนืออำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: