วันพุธ ที่ 27 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกกิ่งกาชาด, รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ส่งมอบบ้าน ตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด, รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ส่งมอบบ้าน ตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางพัชริน ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ นางมาลี สุริยะศักดิ์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ร่วมมอบถุงยังชีพกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง และ เงินช่วยเหลือ ในพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้แก่นางสุวรรณ กันยาคำ ราษฎรบ้านเลขที่ 86 ม.5 ต.ทุ่งสะโตก ผู้สูงอายุ อาศัยอยู่คนเดียว ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม ได้รับงบประมาณจากงบบูรณาการอำเภอสันป่าตอง จำนวน 20,000 บาท และงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10,000 บาท โดยมี น.ส.ภัชรีภรณ์ ทาวดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง หน่วยงานในพื้นที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: