สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน เปิดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน เปิดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 21 มกราคม 2561 นายอรรถพรสิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและผลิตภัณฑ์ของดีนครสวรรค์ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์

รอง ผวจ.นครสวรรค์ นายประกอบ ธีวีระพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ณ หน้าป้ายอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2562 เพื่อเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีจังหวัด นครสวรรค์ ทั้ง 15 อำเภอ 36 ชุมชน ให้เป็นที่รูปจักทั่วถึง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP และนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีในชุมชนทั้ง 36 แห่ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับชุมชน ซึ่งภาย

ในงานมี นิทรรศการจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 15 อำเภอ 36 ชุมชน นิทรรศการภาพถ่ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เด่นและสินค้าที่ระลึก ชิมอาหารพื้นถิ่นและอาหารชวนชิมนครสวรรค์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และกิจกรรมนำเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว เพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยว หรือผู้สนใจ ที่ลงทะเบียนไว้ได้มีโอกาสไปสัมผัส เยี่ยมเยือนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จริง พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี – ประเภทภาพสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ – ประเภทภาพวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ – ประเภทภาพภูมิปัญญา วิถีชีวิตชุมชน ประเภทละ 5 รางวัล