ข่าว พะเยา

พะเยาหมอกควัน ปกคลุมทั่วท้องฟ้า ค่าPM2.5) ค่า 50

พะเยาหมอกควัน ปกคลุมทั่วท้องฟ้า ค่าPM2.5) ค่า 50
วันที่ 21 มีนาคม 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาช่วงเช้าเย็น ช่วงสายและบ่ายอากาศร้อนอบอ้าว มีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณท้องฟ้าปิด เต็มไปด้วยหมอกควัน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง

 

สำหรับมาตรการการป้องกัน หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา นายธีระวัฒน์ เกตสระชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและ นายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัดอำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วยกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน ,ผู้ช่วยฯ, ผรส. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านสาง ,เทศบาลบ้านสันป่าม่วง และอาสาสมัครป้องกันไฟป่าของตำบลบ้านสางและตำบลบ้านสันป่าม่วง และทุกหมู่บ้านตำบลในเขตอำเภอเมืองพะเยา ได้ร่วมกัน ทำการตั้งจุดตรวจ ลาดตระเวน การป้องกันไม่ให้การเกิดไฟป่า ตามจุดต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่า และลดปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น

 

หลังจากนั้น ร่วมต้อนรับ นายเสริมยศ สมมั่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า บ้านสันบ่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง และ บ้านสันบัวบก หมู่ที่8 ต.บ้านสาง และได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเฝ้าระวังไฟป่า ในครั้งนี้ด้วย