Reporter&Thai Army

ทหารม้าลุยไฟ…. ฉก.ม.2 ส่งทหารดับไฟ อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ก่อนลุกลามเข้าหมู่บ้าน

ทหารม้าลุยไฟ…. ฉก.ม.2 ส่งทหารดับไฟ อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ก่อนลุกลามเข้าหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 หมวดทหารม้าที่ 1 กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชน เข้าทำการดับไฟป่าและร่วมทำแนวกันไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน บ้านจะตี หมู่ที่ 16 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดไฟป่าขึ้นจนหมอกควันหนาทึบและลุกลามมาจากพื้นที่ป่าชุมชนของบ้านปางซางสูง ซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านจะตี เบื้องต้นหน่วยได้สามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้บางส่วน และหน่วยยังคงจัดกำลัง ร่วมกับ ประชาชน, ชุดดับไฟป่าชุมชน ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันมิให้ไฟป่าลุกลามเข้ามาภายในเขตหมู่บ้าน

จนกระทั่งเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 21 มีนาคม 2562 ไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ดับมอดลงและสงบเรียบร้อยแล้ว พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 50 ไร่