ข่าว ยโสธร

นาย นิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(สส.)(Big Day )จังหวัดยโสธร

21มีนาคม 2562 เวลา09.30 น.ที่อาคารเอนกประสงค์หน้าหอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร นาย นิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการปล่อย

ขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(สส.)(Big Day )จังหวัดยโสธร
นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัหวัดยโสธรกล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ว่าสืบเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป สำนัก

งานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธร ได้จัดเตรียมความพร้อมให้การเลือกตั้งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฏหมาย ที่สำคัญคือการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตั้งเป้าหมายมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ80 มีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ2 เรื่องร้องเรียนและร้องคัดค้านลดลงจังหวัดยโสธรแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น3 เขต ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 433,173 คนหน่วยเลือกตั้ง 892 หน่วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธรร่วมกับจังหวัดยโสธรและสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดยโสธรจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โค้งสุดท้าย Big Day ปล่อยขบวนรถแห่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ จำนวน 18 ค้นพร้อมมีการแจกเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยจัดรถแห่จากอำเภอๆละ2คันและร่วมรณรงค์ จาก 21-23 มีนาคม62 เป็นเวลา 3วัน เพื่อประชาสัมพันธฺ์เชิญชวนผู้มีสิทธิออกไปเลือกตั้งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมสื่อมวลชน ดีเจ.นักจัดรายการวิทยุสื่อทุกแขนงร่วมกันรณรงค์

//ภาพ-ข่าว พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร