ข่าว สงขลา

สงขลา/สะเดา นายอำเภอสะเดา เชิญฝ่ายชาวบ้าน และกรรมการวัดเขารูปช้าง ที่แบ่งเป็นสองฝ่ายหาทางออกกรณีฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การแต่งตั้งเจ้าอาวาส และการห้ามนำเนื้อสัตว์ และขายสินค้าบริเวณวัด

สงขลา/สะเดา นายอำเภอสะเดา เชิญฝ่ายชาวบ้าน และกรรมการวัดเขารูปช้าง ที่แบ่งเป็นสองฝ่ายหาทางออกกรณีฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การแต่งตั้งเจ้าอาวาส และการห้ามนำเนื้อสัตว์ และขายสินค้าบริเวณวัด
วันนี้ 19 เม.ย.62 นาย ชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา ได้มอบหมายให้ นาย สุบัญฑิตย์ ไชยแก้ว ปลัดอำเภอสะเดา ลงพื้นที่ วัดเขารูปช้าง ม.6 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อพบชาวบ้านเขารูปช้าง และคณะกรรมการวัดเขารูปช้าง ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เรื่องที่ทางวัดไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปขายอาหาร และสินค้าบริเวณวัดเนื่องจากทางวัดได้ปฏิบัติธรรมแบบชาวจีน

และถือศิลกินเจ และไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีแต่งตั้ง พระอธิการโฮชี ฉนฺทโก เป็นเจ้าอาวาส ชาวสิงคโปร์ เนื่องจาก พระอธิการโฮชี ฉนฺทโก ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบของเถรสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเคยเป็นเจ้าอาวาส แต่ถูกชาวบ้านร้องเรียนทำให้ คณะสงฆ์มีมติให้ถอดถอน พระอธิการโฮชี ฉนฺทโก พ้นจากเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งให้ พระปลัดบุญมี ฉายา คุณากโร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลทุ่งหมอ และเป็นเจ้าอาวาสวัดต้นพะยอม เป็นผู้รักษาการแทน
โดยในวันนี้ 19 เม.ย.62 นาย สุบัญฑิตย์ ไชยแก้ว ปลัดอำเภอสะเดา ได้เข้าไปพบปะหารือทั้งสองฝ่าย และได้เชิญทั้งสองฝ่ายร่วมแก้ปัญหาใน วันที่ 23 เม.ย.62 โดยมี นายอำเภอสะเดา และคณะสงฆ์ ร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ช่วยกันดูแล วัดเขารูปช้าง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นถ้ำรูปช้างและมีพระมหาเจดีย์ ที่สร้างจำลองหินอ่อน รูปแบบสถาปัตยกรรม มาจาก พระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาพุทธ และถือศีลกินเจ
นาย อำไพ ขาวหนู ตัวแทนชาวบ้าน และผู้ใหญ่บ้าน ที่อาศัยอยู่ใกล้วัด บอกว่า แต่ก่อนที่ยังมีเจ้าอาวาสรูปก่อน ได้ให้ชาวบ้านเข้าไปทำกิจกรรมแบบไทยพุทธ และนำอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์เข้าไปถวายพระสงฆ์ได้ ทำมาค้าขายสินค้า ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยได้ แต่ปัจจุบัน ทางวัดได้สั่งห้าม ทำให้ชาวบ้านที่ต้องการให้ วัด เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และทำกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงการตั้งศพในวัด แต่ถูกจำกัดบริเวณ ที่สำคัญชาวบ้านมองว่า พระอธิการโฮชี ฉนฺทโก ไม่สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ เนื่องจากไม่สามารถทำพิธีการสงฆ์ทางศาสนาได้ จึงขอเรียกร้องให้มีการแต่งตั้ง เจ้าอาวาส คนใหม่ และให้ชาวบ้านเข้าไปทำกิจกรรมแบบชาวไทยพุทธได้ตามปกติ โดยทางชาวบ้านยินดีที่ให้ทางวัดจัดกิจกรรมถือศีลกินเจ
พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ เจ้าคณะอำเภอสะเดา และเจ้าอาวาสวัดยางทอง บอกว่า เรื่องดังกล่าวเป็นปัญหามานานแล้ว การที่คณะสงฆ์ได้มีมติให้ถอดถอน พระอธิการโฮชี ฉนฺทโก ออกจากเจ้าอาวาส เป็นเรื่องจริง แต่เพื่อให้โอกาสไปศึกษาทางพระพุทธศาสนา และหลักสูตรธรรมภายใต้การดูแลของ มหาเถรสมาคม (คณะสงฆ์ไทย) เมื่อจบหลักสูตร ก็สามารถกลับไปเป็นเจ้าอาวาสได้ แต่หากชาวบ้านไม่เห็นด้วยก็ต้องว่ากันตามกฎหมายและพยานหลักฐาน ซึ่งทางคณะสงฆ์พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไปร่วมหารือ และตกลงกันที่ ห้องผาดำ อำเภอสะเดา ในวันที่ 23 เม.ย.62 นี้ ผลสรุปเป็นอย่างไรจะนำมาเสนอให้ได้รับทราบต่อไป

พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสงขลา รายงาน