นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎร ผู้ประสบวาตภัย

เมื่อ 211045 เม.ย.62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎร ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จำนวน 513 ชุด พร้อมพระราชทานอาหารเลี้ยงสำหรับผู้ประสบภัยโดยมี พล ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 ,นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.ก.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.,พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว ปฎิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท) ,พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จังหวัด ก.พ.และหัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชน

 

จิตอาสา จังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ ในกาลนี้
นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.ก.พ.ได้กล่าวรายงานถึงสถานการณ์ความเสียหายในพื้นที่ว่า จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่15และ18เม.ย.62ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่จว.ก.พ.ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 8 อำเภอ บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 513 หลัง ในเบื้องต้นจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานต่างๆได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรในระดับหนึ่งแล้ว และในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรดังกล่าวนำมาซึ่งความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสนี้พสกนิกรได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย