ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กลุ่มคนไทยรักในหลวงจิตอาสาร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพัฒนาวัดสระทอง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

21 เมษายน 67 ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระทอง ต.ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พระครูสุวรรณสรานุกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดสระทอง เป็นประธานสงฆ์ นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานฆราวาส พร้อมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นางสายเงิน มโนสิทธิศักดิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กลุ่มคนไทยรักในหลวงจิตอาสา นางมาลัย วรฉัตร์ วงอังกะลุง นางจำเนียร สาระโภค ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด และคณะ นายทรงธรรม ขจรวรรณกนก ประสานงาน 083 5255 251 เข้าร่วมกิจกรรม


กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเปิดกรวยกระทงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ถวายพระพรชัยมงคล หมอลำร้องกลอนถวายพระพรโดย ฉวีวรรณ พันธุ กฤษณา บุญแสน รัญจวน ดาวดวงเด่น พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป ถวายปัจจัย โดยมีวงอังกะลุงบรรเลงในงานตลอด พิธีสงฆ์น้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส สมาชิกในกลุ่มร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จิตอาสา


นางฉวีวรรณ พันธุ(ฉวีวรรณ ดำเนิน) ศิลปินหางชาติ สาขาศิลปะการแสดง(หมอลำ) กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจ ที่ได้เกิดเป็นคนไทยภายใต้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ที่มีวันนี้ได้เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน ขอเป็นตัวแทนหมอลำของภาคอีสาน และประเทศไทย อำนวยอวยพรให้พระองค์ท่านที่มีอายุ 72 พรรษา ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

สมนึก บุญศรี  รายงาน