Reporter&Thai Army ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวศรีสะเกษ ข่าวเด่น

ผบ.นพค.53 ศรีสะเกษ นำกำลังจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก ฟื้นฟูสภาพดินรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็วๆนี้ พ.อ.ธีระพล สาธรวิศิษฐ์ ผบ.นพค.53 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ ต.โนนสำราญ และ ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ในโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 สระ ซึ่งเป็นสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรที่ได้รับโครงการของหน่วย จำนวน 10 ราย

ทั้งนี้ การปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม เป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผงเหมือนกำแพง ช่วยกรองตะกอนดิน และรักษาหน้าดินได้ดี ดูแลรักษาง่าย เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยเก็บรักษาความชื้น ฟื้นฟูดินและรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ อีกด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ  รายงาน