ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว อาหารและยา

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 21-9-61-ท่องเที่ยวทางผ่านสู่ดอยอ่างขางชิมอาโวกาโด้พลับสดอาหารยูนาน

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
21-9-61-ท่องเที่ยวทางผ่านสู่ดอยอ่างขางชิมอาโวกาโด้พลับสดอาหารยูนาน


21 กันยายน 2561 เวลา 0800 น
นายอนวัช สัตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป บ้านสินชัยหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในประเทศได้รับเลือก 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านบ้านสินชัยหมู่ที่ 6นี้ได้รับเลือกในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งหมู่บ้านใน3 หมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีสิ้นค้าทางการเกษตร และอาหารที่แปลกและขนบธรรมเนียมประเพณีอาจจะแปลกแต่ก็สามารถที่จะเข้ากันกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และเป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐกิจการส่งสิ้นค้าเกษตรที่ทำรายได้เข้าสู่หมู่บ้านและตำบล อำเภอไชยปราการได้ไม่น้อยในปีหนึ่งๆ

โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อะโวกาโด้ ,พลับ,หัวเผือก,หัวบัวหิมะ,บ๋วย,ท้อ ที่ขายออกมีพ่อค้ามาซื้อถึงในหมู่บ้านและส่งออกนอกประเทศ หลายร้อยล้านบาท โดยเฉพาะอาโวกาโด้ นั้นผลิตผลไม่พอขาย และเส้นทางที่เข้าสู่หมู่บ้านนั้นสามารถเข้าได้ถึง3 เส้นทาง จากเส้นทางอำเภอเชียงดาว เข้าสู่สินชัยผ่านไปถึงดอยอางขาง เส้นทางอำเภอไชยปราการผ่านบ้านสินชัย สู่ดอยอ่างขาง และเส้นทางอำเภอฝาง ดอยอ่างขางผ่านเข้าหมู่บ้านสินชัย โดยจะทะลุผ่านได้ดดยตลอด และยังเป็นหมู่บ้านอาหารยูนานเจ้าตำหรับจากประเทศจีนที่ยังคงเอกลักษณ์ดั่งเดิมโบราณเอาไว้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาและหาชิมอาหารยูนานได้ตลอด ในเวลานี้ทางหมู่บ้านยังได้จัดที่พักแบบโฮมสเตย์ อีกในแต่ละหย่อมบ้าน ที่มีราคาไม่แพง กันเอง และเป็นมิตรกับอคันตุกะมีมาเยือนในพื้นที่ ยังสามารถเที่ยวชมทั้งสวนผลไม้ และพืชผลผลิตเศรษฐกิจในหมู่บ้าน การถนอมอาหารพวกเนื้อหรือผักที่ลือเลื่องของกลุ่มคนไทยจีนยูนาน ที่หาชิมได้ไม่ยาก ท่องเที่ยวได้ตลอดปี และยังมีเด็กๆนักเรียนใช้เวลาว่างรับนวดเท้านักท่องเที่ยวโดยใช้กากกาแฟนวดเท้าเพื่อผ่อนคลายได้ดีมาก

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

Comments are closed.