Uncategorized ข่าว จันทบุรี

ทัพเรือภาคที่1จัดพิธีย่ำพระสุริย์ศรี อำลาชีวิตราชการอย่างสมเกียรติ

ทัพเรือภาคที่1จัดพิธีย่ำพระสุริย์ศรี อำลาชีวิตราชการอย่างสมเกียรติ

ที่หน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่1 อ สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีอำลาการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการ กระทำพิธีย่ำพระสุริย์ศรี อำลาชีวิตราชการของ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และข้าราชการ ซึ่งมีผู้ครบกำหนด เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 นาย ผู้ขอลาอออกตามโครงการ เกษียณอายุราชการ 1 นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัวกำลังพลเข้า ร่วมในพิธี
โดยในลำดับพิธีในวันนี้ ผู้เกษียณอายุราชการนำพวงมาลัยถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุและถวายพวงมาลัยรูปหล่อ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บริเวณชั้น 3 หลังจากนั้นได้ลงมารับชมการแสดงของ วงโยธวาธิตของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี ดวงอาทิตย์เคลื่อนลับขอบฟ้าในช่วงเวลายามเย็นพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้อำลาชีวิตราชการ ปิดท้ายด้วยการเดินลอดซุ้มกระบี่ นับว่าเป็นการอำลาชีวิตราชการอย่างสมเกียรติ
พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า ผู้ครบเกษียณอายุราชการ รวมทั้งผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณ อายุราชการ พวกทานนั้น พิสูจน์ให้เห็นถึงความผูกพัน ความยึดมั่นในความเสียสละที่มีต่อกองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา นอกจากความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการที่มีมาตามลำดับแล้ว ผลงานและคุณงามความดีที่มีต่อกองทัพเรือ ในด้านผลการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและความสามารถตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จึงนับว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ ทัพเรือภาคที่ 1และกองทัพเรือตลอดมา ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการรวมทั้งผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จึงสมควรแก่การได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ท่านจะต้องอำลาชีวิตราชการจากกองทัพเรือไปตามวาระในวันที่ 30 กันยายนนี้ ทัพเรือภาคที่1 กระทำพิธีย่ำพระสุริย์ศรีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประเทศชาติมาอย่างยาวนานซึ่งตลอดเวลาดังกล่าวท่านได้สร้าง คุณประโยชน์ให้กับทัพเรือภาคที่1 ในด้านต่างๆนานนับประการ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก