Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

สุดอลังการ.!!!พิธีเปิดงาน.พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ชื่องาน เที่ยวชมวิถี ของดีเมืองร้อยเอ็ด สาเกตนคร @๑๐๑

สุดอลังการ.!!!พิธีเปิดงาน.พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ชื่องาน เที่ยวชมวิถี ของดีเมืองร้อยเอ็ด สาเกตนคร @๑๐๑

วันศุกร์ที่( 20 กันยายน 2562) เวลา 16.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย ให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น”โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม “นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเสน่ห์ของชุมชน ด้านสถานที่ อาหาร วิถีชีวิตพร้อมผลิตภัณฑ์เด่นๆจากชุมชนประกอบไปด้วยฝีมือระดับอาชีพ

1.บ้านโนนใหญ่ ม.1 ต.คำผอุง อำเภอโพธิ์ชัย ถิ่นไดโนเสาร์ ชมทิวทัศน์ภูผางาม หอมมวลมาลย์ดอกไม้ป่าในดงแม่เผต นะขอบอก
2.บ้านดงเย็น (เมืองขอมโบราณ) หมู่ที่ 4 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี สถานที่ท่องเที่ยว บ่อพันขัน บ่อน้ำขนาด กว้าง 6 นิ้ว ลึก 12 นิ้ว ชาวบ้านถิ่นนี้มีความเชื่อว่า สถานที่นี้คือ พระโมคคัลลานะได้เสด็จลงมาปราบพยานาค เมื่อคราวขึ้นสู้กับนกอินทรีย์ตามตำนานเล่าขาน
3.บ้านปาน หมู่ที่ 6 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร เป็นชุมชนชวนเที่ยวเพราะมีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น เมนูที่แสนอร่อยใครมาต้องชิมนะขอบอก!!
4.บ้านหนองบัวดอนต้อน หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย สถานที่ท่องเที่ยว “ต้นยางหิน 2,000 ปี “ห่างจากจังหวัดประมาณ 85 กม.ถนนทางหลวงจังหวัด ต้นยางหิน 2,000 ปี!!
5.บ้านป่ากุง หมู่ที่11 *วิถีธรรมะปฎิบัติบูชา* ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ สถานที่ท่องเที่ยว มณฑปเจดีย์ หลวงปู่ศรีมหาวิโร เจดีย์หินทราย”แบบจำลอง บรมพุทโธ’ โบสถ์เก่าโบราณ

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เป็นการเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น คนเมืองร้อยเอ็ด เราเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม **เนรมิตรพาเลาะ-พาเล่น-ร้อยเอ็ด เด่นสุดๆ 5 ชุมชนมาให้ชมชิมฝีมือของคนเมืองเกินร้อยในครั้งนี้ขอบอก

ตามเวลา 16.30 น – 17.00 น.หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนรับของที่ระลึก และร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน
*****การสัมภาษณ์
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐมุ่งเน้นการสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น Local economy ให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชน ตาม โครงการยกระดับการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)โดยใช้กระบวนการกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่ได้บูรณาการแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand -On Program Exhibition)หรือการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงปฏิบัติ ด้วยตนเองที่ได้แนวทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่รองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของชุมชนในด้านสถานที่อาหารวิธีผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งการร่วมทำกิจกรรมกั
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวชมวิถีของดีเมืองร้อยเอ็ดสาเกตนคร ®©** โปรโมทโปรแกรมการท่องเที่ยวใน 5 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2562 ที่ประชารัฐร้อยเอ็ด..จัดหนัก..จัดใหญ่ร่วมวันนี้19 กันยายน 2562 ร่วมออกบูธในงานเที่ยวชมวิถีของดีเมืองร้อยเอ็ด
สาเกตนคร@๑๐๑ จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ร้อยเอ็ด ณ ลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.ร้อยเอ็ด จอดรถหน้าห้างสรรพสินค้า Robinson Lifestyle ร้อยเอ็ด
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นช่องทางและเครื่องมือสำคัญที่จะทำผลงานไปเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวให้เกิดการรับรู้ ซึ่งเป็นการต่อสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยทุกหมู่บ้านก็จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การนำผลิตภัณฑ์เด่นของฝากขึ้นชื่อและสุดยอดเมนูท้องถิ่นของชาวร้อยเอ็ด มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษมากกว่า 70 ร้านค้า อาทิ สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น เครื่องจักสาน อาหารแปรรูป สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และสินค้าอื่นๆอีกจำนวนมาก

งานเที่ยวชมวิถีของดีเมืองร้อยเอ็ด
สาเกตนคร@๑๐๑ จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ร้อยเอ็ด ณ ลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.ร้อยเอ็ด งานยังมีกิจกรรมที่สร้างสีสันอีกมากมาย อาทิมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง!! ประกอบด้วยคู่แฝดโอเอ, มนต์แคน แก่นคูณ,ศร สินชัย ,เอิ้นขวัญ วรัญญา และ ลำไย ไหทองคำ

พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันงดงาม. ชมการประกวดชุดการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว. ชมการประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่นชุมชน และ ห้ามพลาดกับการช็อปสินค้าราคาพิเศษในช่วงนาทีทอง!!นาทีถูก ในทุกวันของการจัดงาน ณ ลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.ร้อยเอ็ด

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ศรีไพร ทูลธรรม::ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว::TIGER NEWS TV.com ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานสถานการณ์ข่าววันนี้..