Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตใน “โครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนาิงเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

?#หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ #โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ #เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตใน “โครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนาิงเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

❣️❣️❣️”การได้รับความเมตตาจากผู้อื่นประเสริฐนัก แต่การให้ผู้อื่นนั้นประเสริฐยิ่งกว่า”

?ผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิต จะได้รับแจกผ้าห่มและของที่ระลึกฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด โทร ๐ ๔๓๕๑ ๕๐๐๔ หรือ ๐๘๖ ๔๕๙๗๗๔๗.

Cr. : หอการค้า จังหวัดร้อยเอ็ด
//////////////////////////////
พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด /ข่าว