กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ” เราทำความดีด้วยหัวใจ”โดยมี พ.ต.ท. สุกฤษณ์ คำเวียงสา ผกก.สภ.เชียงคำ เป็นประธานฯ


เมื่อ 200930 ธ.ค. 61 ร.17 พัน.4/กกล.รส.จว.พ.ย.สย. โดย พ.ท. ขวัญเอก รัชดาธนวัฒน์ ผบ.ร.17 พัน.4 /รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย. มอบหมายให้ ร.ต.เก่งกาจ สิริ ผช.น.ฝกร.ร.17 พัน.4 , กำลังพลจิตอาสา และ ชป.ประจำพื้นที่ อ.เชียงคำ,สภ.เชียงคำ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรอำเภอเชียงคำ จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ” เราทำความดีด้วยหัวใจ”โดยมี พ.ต.ท. สุกฤษณ์ คำเวียงสา ผกก.สภ.เชียงคำ เป็นประธานฯ ณ วัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา