ผู้ว่าฯสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จำกัด


ผู้ว่าฯสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จำกัด

วันนี้ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จำกัด ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จำกัด โดยมีนายมนัส บ้านกล้วย ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวตอนรับ และนางประไพ รุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ บรรยายสรุปเกี่ยวกับ การบริหารจัดการสหกรณ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบนโยบายในการบริหารงาน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จำกัด และตรวจเยี่ยมกิจกรรมรวบรวมข้าวโพดหวาน และข้าวเปลือก ที่ลานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จำกัด ด้วย