ข่าวเชียงใหม่

โครงการอบรมอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมหาดไทย

โครงการอบรมอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมหาดไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1-2 ชั้น 2 โรงแรมอโมร่า อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยมี นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และมีนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ท่ามกลางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วนและเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นจำนวนมาก

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือในการสร้างทักษะช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างเสริมมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งมีบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอีกด้วย