Uncategorized

พลังมวลชนปาดีร่วมประณามต่อต้านความรุนแรงโจรใต้บุกฆ่าพระ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

พลังมวลชนปาดีร่วมประณามต่อต้านความรุนแรงโจรใต้บุกฆ่าพระ

 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 ม.คง 61 ที่บริเวณลานสนามหน้าที่ว่าการ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ได้มีตัวแทนพลังมวลชนทั้งไทยพุทธมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 6 ตำบล จำนวนกว่า2,000 คน ภายใต้การนำของนายต่วนฟาเอ๊ะ นิอาแซ ได้รวมตัวกันประณามและต่อต้านการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ที่ใช้อาวุธปืนบุกยิงพระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี พร้อมพระลูกวัดมรณภาพ 2 รูป และได้รับบาดเจ็บ 2 รูป เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา โดยมีพลังมวลชนได้ถือป้ายข้อความเป็นภาษาไทย อาทิ เราขออยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ หยุดทำร้ายผู้บริสุทธิ์ อิสลามเท่ากับสันติ ความรุนแรงหนูไม่เอา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านการกระทำที่เหี้ยมโหดของกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้

 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นายอภิชัย ยูโซ๊ะ ตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี ได้กล่าวต่อหน้าพลังมวลชน พอสรุปใจความว่า การกระทำของกลุ่มคนร้ายเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีศาสนา ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ทุกคนรับไม่ได้ จึงขอร่วมกันประณามการกระทำของกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้

 

ด้านนายต่วนฟาเอ๊ะ นิอาแซ ผู้นำกลุ่มพลังมวลชน ได้กล่าวต่อหน้าพลังมวลชน พอสรุปใจความว่า ขอให้ทุกคนตระหนักและเล็งเห็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้น เป็นเครื่องเตือนจิตใจหากพบเห็นกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเข้าไปเคลื่อนไหวในหมู่บ้าน ต่อแต่นี้ไป เราต้องร่วมใจกันต่อต้านและขับไล่กลุ่มบุคคลให้ออกไปจากหมู่บ้าน เราจะไม่สนับสนุนการกระทำที่เลวร้าย แม้พุทธมุสลิมเราก็เป็นพี่น้องกัน มีอะไรเราต้องช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบ้านเมืองในเจริญก้าวหน้า และต้องร่วมใจกันสร้างสันติสุขให้กับมาโดยเร็ว

 

 

เมื่อกิจกรรมพิธีการต่างๆแล้วเสร็จ พลังมวลชนจำนวนกว่า 2,000 คน ได้ร่วมกันถือป้ายข้อความเดินรณรงค์ไปตามถนนในเขตเทศบาล เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ร่วมกันประณามและต่อต้านกลุ่มคนร้าย ที่ทุกคนต้องช่วยกันและถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองดี ที่ต้องทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุข

https://youtu.be/IRFpYiRKD44