ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปี พ.ศ.2562

ร้อยเอ็ด-สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปี พ.ศ.2562

22 เมษายน 2562 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการฝึกอบรม หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน3 ตำบลคือ ตำบลปอภาร ตำบลสีแก้วและตำบลดงลาน

ณ ศูนย์เกษตร ทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

///////////////
ศรีไพร ทูลธรรม – รายงาน