Reporter&Thai Army

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร โดย ชป.อ.สามง่าม พร้อมด้วย กำนัน-ผญบ.ในพื้นที่ตำบลสามง่ามและประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต

เมื่อ 22 เม.ย.62 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร โดย ชป.อ.สามง่าม พร้อมด้วย กำนัน-ผญบ.ในพื้นที่ตำบลสามง่ามและประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ฝายมีชีวิต ในพื้นที่ตำบลสามง่าม จำนวน 1 ฝาย ณ บริเวณลำคลองวัดบ้านไร่ หมู่ 14 บ.บ้านไร่ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จว.พ.จ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน ผลการปฏิบัติ สร้างฝายมีชีวิตสำเร็จเรียบร้อย