Reporter&Thai Army

พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วย นายก ทต.แม่กา, อ.เมืองพะเยา, ปภ.จว.พะเยา มอบกระเบื้องแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัย

เมื่อ 22 เม.ย.62, 16.00 พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วย นายก ทต.แม่กา, อ.เมืองพะเยา, ปภ.จว.พะเยา มอบกระเบื้องแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากพายุโซนร้อน ประมาณ 900 แผ่น เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนต่อไป

ู้ประสบภัยขอบคุณหน่วยทหารและ อปท.ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว