ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ช่วยครูผู้สอน การช่วยฟื้นคืนชีพชั้นพื้นฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รุ่นที่ 3

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนและผู้ช่วยครูผู้สอนการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นพื้นฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คนสุราษฎร์ธานี CPR เป็น) รุ่นที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมี นางสาวสุภิญญา ศรีทองกุล รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพะงัน โรงพยาบาลเกาะเต่า  ให้การต้อนรับ สมาชิกกู้ชีพกู้ภัย และประชาชนร่วมอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างครูผู้สอนและผู้ช่วยครูผู้สอน ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (CPR&AED)