Uncategorized

ร้อยเอ็ด-สจ.แนน.!! ศรัทธา!! ช่วยเหลือ#งาน,ขาว-ดำ!!

ร้อยเอ็ด-สจ.แนน.!! ศรัทธา!! ช่วยเหลือ#งาน,ขาว-ดำ!!

ในวันเสาร์ที่(22 มิถุนายน 2562) เมื่อเวลา 14.00 น. นางสาวจุรีพร เอื้อไพจิต(แนน) ได้เดินทางมาเป็นเจ้าภาพประธานในงานขาว-ดำ,พร้อมด้วยนายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง พร้อมคณะผู้นำชุมชนปกครองส่วนท้องที่-ท้องถิ่น,ผู้ใหญ่บ้าน,อบต-อสม-ประชาชน-พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านค้อ หมู่ที่ 5-6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้ ได้เคลื่อนศพอันไร้วิญญาณของคุณแม่จี จอมคำสิงห์ คณะลูกหลานทำให้คุณแม่ใน ครั้งสุดท้าย(ผู้สื่อข่าวทำให้ เพื่อระลึกถึงกันต่อไป) ท่านเกิดเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2472 ที่บ้านเลขที่ 18 หมู่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรของคุณพ่อ แอ่นและคุณแม่วงศ์ จอมคำสิงห์ มีพี่น้องร่วมบิดา.มารดาด้วยกัน 8 คน คือ

 

1.คุณพ่อชาลี จอมคำสิงห์
2.คุณพ่อศรี จอมคำสิงห์
3.คุณแม่จี จอมคำสิงห์
4.คุณพ่อหมอน จอมคำสิงห์
5.คุณแม่หย่อน จอมคำสิงห์
6.คุณแม่อ่อนสี จอมคำสิงห์
7.คุณพ่อเสาร์ จอมคำสิงห์
8.คุณพ่อทองสุข จอมคำสิงห์.
มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 8 คนคุณแม่จี จอมคำสิงห์ ได้สมรสกับคุณพ่อเลน จอมคำสิงห์ มีบุตรธิดาด้วยกัน 9 คนคือ
1.คุณพ่อเบญน์ จอมคำสิงห์
2.คุณพ่อบุญเพ็ญ จอมคำสิงห์
3.คุณพ่อเคน จอมคำสิงห์.
4.คุณแม่เจน จอมคำสิงห์
5.คุณพ่อเจน จอมคำสิงห์
6.คุณพ่อเสม จอมคำสิงห์
7.นายเฉลิม จอมคำสิงห์.
8.นางสาวกาญจนา จอมคำสิงห์
9.นางสาวปานทอง จอมคำสิงห์ครั้งยังมีชีวิตอยู่คุณแม่จี จอมคำสิงห์ เป็นผู้ที่มีความอดทน วิริยะอุตสาหะ ดูแลครอบครัวเลี้ยงลูกทั้ง 9 คน ท่านพยายามทำ งานทุกรูปแบบเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงประกอบกับคุณแม่จี จอมคำสิงห์ เป็นผู้มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้เป็น(ลูกหลาน)ได้ทำให้ผู้ที่มีอุดมการณ์ในชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ได้ที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของสัตว์รักสัตว์ทั้งหลายถูกบัญญัติไว้ซึ่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา คลังสิงห์กำหนดย่อมแตกสลายไปพระท่านจึงสอนสาธุชนให้เปลี่ยนสร้างความดีอยู่เป็นนิจเพื่อความสงบของชีวิตในปัจจุบันเพื่อเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้าและฝากเกียรติคุณชื่อเสียงอันดีงามให้ปรากฏสืบไปชั่วกาลนานคุณแม่จี จอมคำสิงห์ อายุมากขึ้นร่างกายก็เสื่อมสลาย

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 คุณแม่จี มีอาการอ่อนเพลียลูกๆหลานๆจึงได้นำส่งที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพื่อไปตรวจดูอาการแต่ก็ไม่มีโรคประจำตัวคุณหมอจึงได้ให้น้ำเกลือและอาการของคุณแม่จี ก็ไม่ดีขึ้น แต่พอมาถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 บุตร-ธิดาลูกๆหลานๆญาติพี่น้องเฝ้าร้องเรียกชื่อคุณแม่จี จอมคำสิงห์ แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของคุณแม่จี จอมคำสิงห์ จากมือมัจจุราช!! ไปได้คุณแม่จี จอมคำสิงห์ จากไปด้วยอาการสงบเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น.สร้างความเศร้าโศกเสียใจ แก่ผู้อยู่เบื้องหลังเป็นอย่างยิ่ง
ศิริอายุ ได้ 91 ปี “ยศและลาภหาบไปไม่ได้แน่”เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศล”ทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชน”ร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟ”ผู้สื่อข่าวได้ให้สัมภาษณ์แก่ญาติพี่น้อง!!เพื่อเป็นที่ระลึกให้ครอบครัวในครั้งหนึ่งในชีวิต!!*จงสู่สุคติด้วยเทอญฯสาธุ

///////////////ภาพ-ข่าว ศรีไพร ทูบธรรม ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด”หลานชาย”