ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว อาหารและยา

ท่องเที่ยวหมู่บ้านเกษตรกรรมวิถีชีวิตชาวบ้านล้านนาอำเภอฝาง

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
220961_ท่องเที่ยวหมู่บ้านเกษตรกรรมวิถีชีวิตชาวบ้านล้านนาอำเภอฝาง
22 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น
นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP วัดบ้านแม่สูนน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล คสช ได้นำเอาจีตประเพณีทางล้านนาไทยมาประยุตใช้ในการแสดงต่างๆ ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบดั่งเดิม มีการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืชสวนพืชไร่ และพืชผักสวนครัวที่ทั้งหมู่บ้านจะเน้นปลอดสารพิษ เพราะว่าปลูกเองกินเองที่เหลือขาย ในการเปิดหมู่บ้านนั้นก็เน้นให้ชาวบ้านมาเปิดร้านขายของที่ตนเองมีและปลูกเพื่อใช้กินในชีวิตประจำวัน และยังได้ให้ชาวบ้านได้จัดเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ในฤดูหนาวนี้ รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมบรรยากาศหนาวและพักในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มาลองชิมอาหารการกินของพื้นบ้าน ในการเปิดขายของนั้นจะเน้นตามวิถีชีวิตจริงในหมู่บ้าน จะมีเครื่องจักสานที่ชาวบ้านยังใช้กันอยู่ พืชผักทั้งปลูกเองและออกตามธรรมชาติในหมู่บ้าน ผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถนำรายได้มาสู่ครอบครัวและหมู่บ้าน และในพื้นที่นี้ยังสามารถที่จะปลูกพืชสวนเศรษฐกิจได้แล้วหลายชนิดฯ

เงาะที่อร่อยกว่าเนื้อแน่นกรอบร่อน ลองกองผลใหญ่เมล็ดเล็กหวานกรอบทานได้ทั้งเมล็ด และที่ยังเป็นความลับสามารถปลูกทุเรียนได้แล้วผลใหญ่เนื้อในแน่น แต่ในงานยังไม่สามารถที่จะนำมาโชว์ได้เพราะว่าทางสวนได้เก็บผลผลิตขายหมดแล้ว ทางนายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าโฮมสเตย์นั้นจะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการฝึกอบรมให้ความรู้ก่อนว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีความปลอดภัยกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ แต่จะเปิดได้ไม่เกินในสองเดือนนี้ และยังจะต้องพัฒนาเส้นทางที่เข้าชมธรรมชาติเช่นน้ำตกโป่งน้ำดังของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ที่อยู่ในหมู่บ้าน ช่วงนี้หน้าฝนปิดเพราะกลัวอันตรายกับชาวบ้าน ในหน้าหนาวจะถึงพร้อมที่จะเปิดเข้าชมได้ทุกอย่าง ทั้งน้ำตก สวนผลไม้ สวนเงาะ สวนทุเรียน สวนองุ่น สวนส้มสายน้ำผึ้ง สวนลองกอง และบ้านพักโฮมสเตย์
คิวภาพ-การเดินขบวนแบบล้านนา-เปิดงาน-ชมร้านครัวก้อมครัวย่อย-ผลไม้เงาะ-ลองกอง-พืชผักสวนครัว-เครื่องจักสาน-น้ำผึ้งบ้านหรือผึ้งโก๋น-

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว