Uncategorized

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบท สาย รอ.6038

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบท สาย รอ.6038 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมพบปะประชาชนที่ร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางช่วงที่ชำรุด ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร ซึ่งมีอายุการใช้นานมายาวนานเกิน 20 ปี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และ นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบท สาย รอ.6038 บ้านสุวรรณภูมิ -บ้านตาหยวก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ข้าราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม และประชาชนชาวบ้านตาหยวก และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมให้การต้อนรับ นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากทางหลวงชนบท สาย รอ.6038 ระหว่างบ้านตาหยวก – อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีอายุการใช้นานมายาวนานเกิน 20 ปี ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร มีประชาชนในพื้นที่ที่ได้ใช้เส้นทางในการสัญจรไม่สะดวก ชำรุด มีพื้นผิวไม่เรียบ ทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมาร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางช่วงที่ชำรุด ในครั้งนี้ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้พบปะกับประชาชน และมีความยินดีที่จะนำโครงการฯ นี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป พร้อมได้มอบเครื่องดื่มเป็นขวัญกำลังใจให้กับชุดซ่อมบำรุงของ บทช.สุวรรณภูมิ ที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที ในการเดินทางมาตรวจราชการในครั้งนี้ อีกด้วย
////////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด