Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาแกนนำเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค6 ด่านตรวจยาเสพติดกิ่วทัพยั้ง แม่จัน เชียงราย…

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาแกนนำเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค6 ด่านตรวจยาเสพติดกิ่วทัพยั้ง แม่จัน เชียงราย…

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 พันโท โสภิต สุขเจริญ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 เป็นผู้แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ พันตำรวจโท สุทัศน์ ชัยมงคล รองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่จัน ,กำลังพลชุดปฏิบัติการกิ่วทัพยั้ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31, ชุดสุนัขทหารกองกำลังผาเมือง, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่จัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสื่อมวลชน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 บริเวณด่านตรวจสกัดกั้นยาเสพติดกิ่วทัพยั้ง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย