ข่าวเด่น

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 บรูณาการฝึกร่วมหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน

“ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 บรูณาการฝึกร่วมหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน”

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.66 เวลา 0900 พ.ท.อัศนัย เมืองมูล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึก (unit school) ของหน่วยโดยการบูรณาการฝึกร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ จ.ลำปาง
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมเพลิงขั้นพื้นฐานในกรณีการประสบเหตุต่างๆ

โดยเจ้าหน้าที่ชุด ปฏิบัติการศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เพื่อให้กำลังพลได้มีทักษะในการควบคุมเพลิงทั่วไปในกรณีการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงความรู้ในการควบคุมเพลิงในครัวเรือนอันเป็นการลดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย