ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้การฯร้อยเอ็ดนำเคารพธงชาติเลี้ยงอาหารเช้าให้กำลังใจตำรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน

ผู้การฯร้อยเอ็ดนำเคารพธงชาติเลี้ยงอาหารเช้าให้กำลังใจตำรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566)
เวลา 08.01น.ที่ลานหน้าสภ.เมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นำตำรวจเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ตอนเช้าพร้อมจัดเลี้ยงอาหารเพื่อให้กำลังใจ โดยการดำเนินงานของ พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู
ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด,พ.ต.ท.สมเกียรติ บัวนิล รอง ผกก ป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด,พ.ต.ท.บุญสืบ ไชยน้ำอ้อม สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ร.ต.อ.ชิณภัทร เอื้อกิจ รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม

ได้อบรมชี้แจงข้อราชการมอบหมายภารกิจกำชับการปฏิบัติหน้าที่ก่อนปล่อยแถวสายตรวจ ชุดปฏิบัติการที่1 ผลัดที่ 2 เวลา 08.00-16.00 น.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
สายตรวจมี 5 สาย,กำชับให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการต่างๆของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด,ชี้แจงภารกิจต่างๆ และสถานภาพอาชญากรรมต่างๆ ให้ทราบ, ให้ออกตรวจค้น ตรวจสอบ หรือจับ บุคคล และ จยย.ต้องสงสัย ที่มีพฤติการณ์โจร หน้าโจร วัยโจร, ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติด หรืออบายมุข สิ่ง ผิดกฎหมายทุกชนิด อื่นๆ ห้ามเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้วางตัวเป็น กลางในทางการเมือง, ฝึกทบทวนยุทธวิธีเบื้องต้น ตรวจอาวุธก่อนออกตรวจ
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว