กกล.รส.จว.น.น. โดย มว.ม.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ปัว ร่วมกับ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อ.ปัว ราษฎร อ.ปัว และจิตอาสาฯ อ.ปัว ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”


เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ ธ.ค.๖๑ กกล.รส.จว.น.น. โดย มว.ม.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ปัว ร่วมกับ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อ.ปัว ราษฎร อ.ปัว และจิตอาสาฯ อ.ปัว ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาและทำแนวกันไฟ แหล่งเก็บน้ำฝายแก้ง ต.ศิลาแลง อ.ปัว จว.น.น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๘๐ คน โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธานฯ รายละเอียดตามภาพ