มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.เมืองตาก) ชป.มวลชน อ.เมืองตาก เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำ ปีที่ ๓ เขาพระเมิน ตามโครงการสร้างฝายถวายในหลวง ๙๙๙ ฝาย


เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๖๑, ๐๘๓๐-๑๕๐๐ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.เมืองตาก)
ชป.มวลชน อ.เมืองตาก เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำ ปีที่ ๓ เขาพระเมิน ตามโครงการสร้างฝายถวายในหลวง ๙๙๙ ฝาย ณ เขาพระเมิน ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จว.ต.ก. โดยมีเครือข่ายจาก กลุ่ม Tak city, เขื่อนภูมิพล, คนรักป่าเมืองตาก, ชุมชนบ้านเด่นมะขาม และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เข้าร่วมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มเครือข่ายได้ดำเนินการสร้างฝายชลอน้ำไปแล้ว รวมจำนวน ๗๔๗ ฝาย