จ.ราชบุรี/เปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี”


จ.ราชบุรี/เปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี”

เมื่อวันที่22ธันวาคม 2562
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยวของจังหวัดราชบุรี มีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยกำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรม (Kick off) พร้อมกันทั่ว 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562
ซึ่งจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาจังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

,