ข่าว ร้อยเอ็ด

กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ร่วมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ร่วมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 22 มกราคม 2561 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ ที่ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าในงาน “ มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด” จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20 ถึง 40 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการซื้อสินค้าลดค่าครองชีพ เป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียงได้นำสินค้าที่ผลิตในชุมชนได้นำมาจำหน่ายในงาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอย มีการจ้างงานของภาคประชาชน เพิ่มเม็ดเงิน หมุนเวียนในจังหวัด/ภาค/ประเทศ และในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางการค้าการจ้างงานให้มีรายได้เพิ่มทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวอีกว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ขานรับนโยบายในการดูแลค่าครองชีพประชาชนทั่วประเทศถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างยิ่งของ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายรับ ที่ได้มาในแต่ละวัน ในขณะเดียวกันกรมการค้าภายในต้องดูแลเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ซึ่งในปีนี้เกษตรกร ประสบปัญหาราคาตกต่ำแทบทุกสินค้า เช่น ไข่ไก่ อ้อย น้ำตาลทราย กุ้งขาว มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน จึงกำหนดให้สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าส่งเสริมการขายจำหน่ายราคาต่ำเป็นพิเศษให้พี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้บริโภคในราคาประหยัด ประกอบด้วยไข่เบอร์ 2-3 บรรจุ 30 ฟอง ราคาทั่วไป 75-80 บาทต่อแผง ราคาธงฟ้า 55 บาทต่อแพง กุ้งขาวทั้งเปลือก ขนาดแพ็คละ 0.25 กิโลกรัม ราคาทั่วไป 65 บาทต่อแพ็ค ราคาธงฟ้า 40 บาทต่อแพ็ค กุ้งขาวแกะเปลือก ขนาดแพ็คละ 0.25 กิโลกรัม ราคาทั่วไป 110 บาทต่อแพ็ค ราคาธงฟ้า 85 บาทต่อแพ็ค กะทิกล่อง 250 ml ราคาทั่วไป 100 บาทต่อแพ็ค แพ็คละ 6 กล่อง ราคาธงฟ้า 70 บาทต่อแพ็ค 6 กล่องหรือกล่องละ 11.6 6 บาท และมีสินค้าอื่นๆอีกมากมาย โดยกำหนดจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2562 นี้

///////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว/ภาพ
สื่อประชาสัมพันธ์อสม./สสอ.รอ