ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหลักสูตร ๕๐ ชั่วโมงปี ๒๕๖๒

ร้อยเอ็ด/โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหลักสูตร ๕๐ ชั่วโมงปี ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมกศน.ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลาผอ.กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานในโครงการนวดแผนไทยพร้อมเจ้าหน้าที่*นางประกายศรี รุ่งเรืองอริโย วิทยากรสอนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ร่วมรับฟังการกล่าวโครงการนวดแผนไทย”ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง ณ กศน. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้

พร้อมกล่าวว่าผู้ที่จบหลักสูตรนวด ๕๐ ชั่วโมงเมื่อจบแล้วนำไปใช้ในชุมชนตำบลรอบเมืองจะมีงานทำและได้ช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อยของผู้ที่มารับบริการนวดและอีกมากมายโดยท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจขยันมุ่งมั่นด้วยแล้วนั้นยิ่งทำให้ การนวดไทยเรานั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วยตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้บีบนวดบริเวณดังกล่าว ทำให้อาการปวดเมื่อยลดลง เริ่มแรกๆ ก็เป็นไปโดยมิได้ตั้งใจ ต่อมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด หรือบางวิธีที่ได้ผลจึงเก็บไว้เป็นประสบการณ์ การนวดไทยที่อาจารย์ได้สอนนวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ นวดแผนโบราณโดยมีหลักฐานว่านวดแผนไทย โดย ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทยจนเป็นรูปแบบแผนที่เป็นมาตรฐานของชุมชนเราปัจจุบัน การนวดไทยแบ่งเป็น ๒ สาย คือ สายราชสำนักและสายเชลยศักดิ์ ดังนี้ฯ

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
)))))))))))))))))※((((((((((((((((((((
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว™
ผู้สื่อข่าวอสม.อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด