Uncategorized

พังงา/แยกแลกยิ้ม…กลุ่มผู้ค้าน้ำมันปตท.พังงา มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติมูลค่า 2.6 แสนบาท ให้โรงพยาบาลพังงา

พังงา/แยกแลกยิ้ม…กลุ่มผู้ค้าน้ำมันปตท.พังงา มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติมูลค่า 2.6 แสนบาท ให้โรงพยาบาลพังงา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมดาหลา โรงพยาบาลพังงา อ.เมืองพังงา นายการันย์ พฤกษ์รังสี ผู้แทนกลุ่มผู้ค้าน้ำมันปตท.ในจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายพีระวัฒน์ วชิโรภาสนันท์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนภูมิภาค(สภธ.) นายณัฐวัฒน์ รัฐวิวรรธน์ ผู้จัดการเขตส่วนขายภาคใต้(ขต.สภธ.) เข้ามอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 260,000 บาท ให้โรงพยาบาลพังงา โดยมี นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่จัดโครงการดีๆมอบให้กับสาธารณกุศลในครั้งนี้ สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ปัจจุบันทางโรงพยาบาลมีอยู่แล้วเพียง 2 เครื่องเท่านั้น เครื่องนี้ใช้รักษาภาวะหัวใจหยุดเต้นที่มีสาเหตุมาจากหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 2 ชนิดหลักๆ คือเวนทริคูลาร์ แทคีคาร์เดีย (หัวใจห้องล่างเต้นเร็ว) ชนิดคลำชีพจรไม่ได้ (VT หรือ V-Tach) และ เวนทริคูลาร์ ฟิบริลเลชัน (หัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว) (VF หรือ V-Fib)
นายการันย์ พฤกษ์รังสี เปิดเผยว่า การมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพังงา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแยกแลกยิ้ม ซึ่งเป็นโครงการที่ปตท. สนับสนุนให้มีการแยกขยะรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนมาสนใจการแยกขยะมากขึ้น โดยมีการจัดเก็บขยะรีไซเคิลไปขายแล้วนำรายได้มาทำประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบสถานีบริการ ทั้งนี้กลุ่มผู้ค้าน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดพังงาได้รวบรวมรายได้จากการโครงการแยกแลกยิ้มและเงินสนับสนุนจากเพื่อนๆมาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติจำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 260,000 ให้กับโรงพยาบาลพังงา เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530

Comments are closed.