Uncategorized ข่าว นครนายก

นครนายก การประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

นครนายก การประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
การประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ประจำปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก

ที่วังยาว ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอาดุลรามา นิโรจน์ ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ประจำปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก โดยมีนายตระกูล กุลบุญนิธิ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจังหวัดนครนายก ทั้ง 4 อำเภอ พร้อมผู้แทนภาคเอกชน บริษัทเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 120 ท่าน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึฃความสำคัญของผุ้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ประจำปี 2562 ซึ่งผู้ที่ใช้ไฟรายใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก และการไฟฟ้าในสังกัด
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผุ้ประกอบการทราบถึงสภาพการจ่ายไฟในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขป้องกัน รวมถึงแผนเสริมความมั่นคงในการจ่ายไฟ การบำรุ่งรักษาระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก