ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

(มีคลิป) เปิดงานครบรอบ 150 ปี แห่งประสูติกาล ข่วงประตูท่าแพเชียงใหม่

เปิดงานครบรอบ 150 ปี แห่งประสูติกาล ข่วงประตูท่าแพเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 66 นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ 150 ปี แห่งประสูติกาล ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ โดยมี เจ้าเจือจันทร์ ณ เชียงใหม่ นายถาวร ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ 150 ปี แห่งประสูติกาล ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรพระราชชายาเจ้าคารารัศมี ครบรอบ 150 ปี วันประสูติ ที่แสกงถึงพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรอันงดงามเจ้าหญิงล้านนา “เจ้าดารารัศมี พระราชชายา”, การแสดงศิลปวัฒนธรรม การฟ้อนรำ ดนตรีพื้นเมือง, นิทรรศการผ้าโบราณ ศิลปะการทอผ้า ผ้ายก ผ้าซิ่นตีนจก, นิทรรศการด้านการศึกษา, นิทรรศการด้านศาสนา, กิจกรรมบันเทิงบนเวที เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี, การแสดงฟ้อนรำของกลุ่มสตรี และนักเรียนโรงเรียนต่างๆ, การแสดงนนตรีพื้นเมือง, การแสดงด้านการอนุรักษ์การแต่งกายบุรุษ และสตรีในยุครัชกาลที่ 5 ฯลฯ

หลังจากพิธีเปิด นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เจ้าเจือจันทร์ ณ เชียงใหม่ นายถาวร ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้มอบเงินรางวัลให้แก่คณะกีฬาคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการ แข่งขันกีฬาคนพิการ ที่ผ่านมา.

ทรงวุฒิ ทับทอง