Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่1/2563

 

วันนี้(22 ตุลาคม 2562) เวลา09.00 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่1/2563 โดยมีนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเลขา,,ผอ.รพ.สต.คณะกรรมการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันฯเพื่อสารต่อนโยบายแบบบูรณาการในพื้นที่ให้สอดคล้องสามารถพัฒนาได้อย่างทันเหตุการณ์ในบริบทของพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดในครั้งนี้.
ณ ห้องประชุม สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพ/ข่าว