Uncategorized ข่าว พะเยา ข่าวบันเทิงและกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา กำหนด กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยากว๊านพะเยามาราธอน 2019

พะเยา กำหนด กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยากว๊านพะเยามาราธอน 2019

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา , ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา , ผู้แทนนายอำเภอเมืองพะเยา และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา KwanPhayao Marathon 2019 ที่ บริเวณ หน้ารูปปั้นพญานาค กว๊านพะเยา ถนนชายกว๊าน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ขึ้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง หน้ารูปปั้นพญานาค กว๊านพะเยา ถนนชายกว๊าน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่เมืองเก่าพะเยา , เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวจังหวัดพะเยาเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดพะเยา เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น
โดยการแข่งขันในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ Berving.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสำหรับการแข่งขันจะแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 Fun Run ระยะทาง 4.25 กิโลเมตร ประเภทที่ 2 ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 26 กิโลเมตร และประเภทที่ 3 มาราธอนระยะทาง 42.25 กิโลเมตร ซึ่งจะใช้เส้นทางวิ่งรอบกว๊านพะเยา โดยจะมีจุดปล่อยตัวที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองผ่านโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆรอบกว๊านพะเยา

https://youtu.be/M2zuklXU_8A