Reporter&Thai Army Uncategorized

มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ ชุดแพทย์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามให้ความช่วยเหลือมอบสิ่งของผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์

มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ ชุดแพทย์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามให้ความช่วยเหลือมอบสิ่งของผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักที่ 35 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบอัคคีภัยที่ถูกเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย จำนวน 2 หลัง ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยชุดแพทย์เคลื่อนที่ได้ทำการตรวจโรคสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ประสบภัย โอกาสนี้ พันเอก ศุภฤกษ์ สถาพรผล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมด้วย พันโท ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบำรุงขวัญและเยียวยาอุทกภัยเบื้องต้นให้กับประชาชน